Vogels in het stedelijk gebied hebben nooit veel belangstelling gehad van vogelaars. De aantalsontwikkelingen zijn dan ook niet goed bekend. Vaak wijken deze bovendien af van de landelijke trends die immers vooral zijn gebaseerd op inventarisatiegegevens van het platteland.

, , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

M. Platteeuw, H. Smit, & T. Damm. (2016). Broedvogels van het stedelijke gebied van Alkmaar. Tussen Duin & Dijk, 15(3), 12–15.