In het Noordhollands Duinreservaat komt een flink aantal van deze zeer specifieke micronachtvlinders voor, die hoge eisen stellen aan biotoop en waardplant.

, , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

L. Knijnsberg. (2016). Vedermotten een interessante groep micro-vlinders. Tussen Duin & Dijk, 15(3), 16–18.