in de periode 2012 - 2016 hebben 180 vrijwilligers in Noord-Holland broedvogels en wintervogels geteld voor een nieuwe landelijke Vogelatlas. In dit themanummer worden de resultaten gepresenteerd van de wintervogeltellingen in Noord-Holland.

, , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

K. Scharringa. (2016). Wintervogels in Noord-Holland. De vogelatlas. Resultaten atlasonderzoek. Tussen Duin & Dijk, 15(4), 4–7.