In 2013, 2014 en 2015 is in opdracht van PWN in het Noordhollands Duinreservaat onderzoek gedaan naar de diversiteit en biotoopkeuze van kevers. Doel van het onderzoek was om de effecten te bepalen van duinrevitalisering op het voorkomen van kevers. Aanvullend daarop bevat het rapport enige aanbevelingen voor duin(natuur)beheer.

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

H. de Bruijn. (2017). Het landschap lezen. Kevers als indicatoren voor (natuur)waardevol duin. Tussen Duin & Dijk, 16(1), 18–21.