Sinds kort gaat het beter met de biodiversiteit in Noord-Holland. Het is lastig om deze uitspraak te duiden. Wat zegt dat over de situatie van verschillende soorten? Heeft natuurbeleid hier aan bijgedragen? Ecologische verbindingen dragen in ieder geval bij aan een toename van diverse soorten; de noordse woelmuis echter is juist gebaat bij isolatie.

, , , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

F. Visbeen. (2017). Opinie. Biodiversiteit in Noord-Holland. Tussen Duin & Dijk, 16(2), 3–3.