Een terugblik op vijftig jaar planteninventarisatie laat de laatste tien jaar een opvallende achteruitgang zien in het voorkomen van plantensoorten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Ook zeldzame en duinkarakteristieke soorten ontkomen niet aan de gevolgen van de zeer intensieve begrazing door damherten.

, , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

J. Mourik. (2017). Damherten en flora Amsterdamse Waterleidingduinen. Tussen Duin & Dijk, 16(3), 4–7.