In 2006 is Amsterdam geïnventariseerd op broedende huismussen. Tien jaar later is dit onderzoek in opdracht van de gemeente herhaald door studenten van de Aeres Hogeschool Almere. Beide gebiedsdekkende inventarisaties zijn met elkaar vergeleken om een trend te kunnen bepalen.

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

M. Kocks, D. Funderburk, B. Louisse, L. Betjes, & K. de Jong. (2017). Toename van de huismus in Amsterdam. Tussen Duin & Dijk, 16(3), 12–15.