De Starnmeer is een veel minder bekende droogmakerij dan het rijtje Beemster, Schermer, Wormer en Purmer. Sinds het ontstaan is er weinig veranderd. Daarom zijn in het landschap nog opvallende elementen te ontdekken, zoals hoogteverschillen, kades en afwijkende kavelvormen.

, , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

L. Koopman. (2017). Oude landschapselementen in de Starnmeer. Tussen Duin & Dijk, 16(4), 20–22.