Al decennialang maken vogelliefhebbers zich grote zorgen over de gierzwaluw. Maar harde gegevens over de landelijke populatie-ontwikkeling ontbreken. De vogel is lastig te tellen. Een experimenteel telproject van Gierzwaluwplatform Noord-Holland en Landschap Noord-Holland werpt daar toch een ander licht op.

, , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

P. Mol, & C. van den Tempel. (2018). Gierzwaluwen tellen: een uitdaging. Tussen Duin & Dijk, 17(2), 16–19.