De voedselbeschikbaarheid voor kuikens is een belangrijk gegeven voor de stand van de weidevogels. Vrijwilligers gingen aan de slag om de insectenstand van verschillende boerenbedrijven met behulp van plakvallen te meten. Vervolgens werden deze gegevens voor het eerst met de computer geanalyseerd.

, , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

J. Noordijk, B. Luske, R. Michels, & E. Wennekers. (2018). Voedselbeschikbaarheid voor weidevogels. Automatische analyse van plakvallen. Tussen Duin & Dijk, 17(2), 20–22.