In 2002-2008 is de otter in Nederland met succes geherintroduceerd. De Provincie Noord-Holland realiseerde zich dat de otter zich in de toekomst zal vestigen in de regio en heeft ontsnipperende maatregelen uitgevoerd. In 2016 werd dat beloond met een waarneming van een otter bij een van de faunapassages onder de N236 tussen de Ankeveense Plassen en het Naardermeer.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

E. Goverse, G. Timmermans, E. de Haan, & L. Hoogenstein. (2018). Noord-Holland verwelkomt de otter. Tussen Duin & Dijk, 17(3a), 12–14.