Sinds 2014 wordt er onderzoek gedaan naar het gebruik van natuurbruggen in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. In 2015 is er onderzoek gestart naar het gebruik van de natuurbruggen door loopkevers en andere bodemfauna. Wat is er gebeurd en wat zijn de eerste resultaten?

, , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

M. Boeken. (2018). Natuurbruggen van levensbelang voor bodemfauna. Tussen Duin & Dijk, 17(3a), 18–23.