Waterschappen richten steeds meer oevers natuurvriendelijk in of voeren natuurvriendelijk oeverbeheer uit. Beschoeiingen worden verwijderd, taluds flauw gemaakt en er wordt gefaseerd geschoond en gemaaid. Dankzij vele vrijwilligers kan biodiversiteit van natuurvriendelijke oevers worden gemeten.

, , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

K. Dekker, & D. Hoogeboom. (2018). Vrijwilligers meten biodiversiteit van oevers. Tussen Duin & Dijk, 17(3a), 26–29.