Al aan het einde van de vorige eeuw is de term ‘Vissenwater’ bedacht. In het Vissenwater heeft vis de hoofdrol. Uitgangspunt is dat vissen hun hele levenscyclus in een bepaald watersysteem moeten kunnen volbrengen maar ook moeten kunnen migreren.

, , , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

H. Roodzand, & R. Beentjes. (2018). Vismigratie bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Tussen Duin & Dijk, 17(3a), 30–33.