Het is algemeen bekend dat de natuur in het landelijke gebied de laatste decennia sterk aan het verarmen is waardoor veel kleine, verspreid liggende natuurgebieden geïsoleerd zijn komen te liggen. Binnen het landelijke gebied ligt echter ook een fijnmazig netwerk aan infrastructuur zoals wegen, dijken en boezemwateren. Deze ‘linten in het cultuurlandschap’ kunnen bij een juist beheer voor veel planten en dieren een belangrijke functie hebben als verblijfplaats, schuilplaats en verbindingsweg.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

Th. Baas. (2018). Een florerende flora buiten onze natuurgebieden. Tussen Duin & Dijk, 17(3a), 42–46.