Door de intensieve landbouw en de uitbreiding van steden en dorpen is gedurende de laatste 50 jaar veel natuur in Noord-Holland verloren gegaan. Door verschil in grootte van steden en dorpen, geplande en niet-geplande uitbreidingen en het aaneengroeien van steden en dorpen is een mozaïekachtige verstedelijkte structuur ontstaan met een bont palet van kleinschalige habitats. Het grootste deel van Noord-Holland is daardoor een parkachtig landschap geworden.

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

P. Zomerdijk. (2018). Verparking in Noord-Holland. Veranderingen in de vogelbevolking gedurende de laatste 50 jaar. En wat kunnen we nog verwachten?. Tussen Duin & Dijk, 17(4), 4–7.