Het Melkvlak in het Noordhollands Duinreservaat bij Bakkum wordt al jaren begraasd door grote grazers. Van 2013-2016 is de invloed van de begrazing onderzocht op het voorkomen van dagvlinders en sprinkhanen.

, , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

A. Baks, & D. Groenendijk. (2018). Effecten van begrazing op dagvlinders en sprinkhanen. Tussen Duin & Dijk, 17(4), 8–11.