De afgelopen jaren is het landschap langs de Westfriese Dijk tussen Aartswoud en Medemblik door de aanleg van waterbergingen en beheermaatregelen in bestaande natuurterreinen van Landschap Noord-Holland veel rijker aan natuurwaarden geworden. In dit artikel wordt ingegaan op het belang die deze terreinen tegenwoordig hebben voor broedvogels.

, , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

R. Hovinga. (2019). Broedvogels langs de Westfriese Dijk tussen Aartswoud en Medemblik. . Tussen Duin & Dijk, 18(1), 4–7.