Melkveebedrijven leggen kruidenrijke graslanden aan om broedgebieden van weidevogels te vergroten en te verbeteren. In 2018 is er onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende zaaimengsels op de biodiversiteit van planten en insecten. De resultaten van het onderzoek zijn vervolgens in breder perspectief geplaatst.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

K. Schouten, & W. Non. (2019). Kruidenrijke graslanden in Noord-Holland. Tussen Duin & Dijk, 18(2), 7–10.