Voor het eerst zijn nestplaatsen van gierzwaluwen geïnventariseerd (2013-2017) in heel Amsterdam, Amstelveen en Diemen. Ondanks de kolonisatie van de naoorlogse stad is het aantal nestplaatsen voor het gehele gebied afgenomen.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

G. de Jong, & K. Wonders. (2019). Gierzwaluwen inventariseren in Amsterdam, Amstelveen en Diemen. Tussen Duin & Dijk, 18(3), 3–6.