In de tweede helft van de vorige eeuw verdween het paapje geleidelijk aan als broedvogel uit de duinstreek. Wat was er aan de hand? Een terugblik met historische broedgegevens.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

F. Koning. (2019). Hoe het paapje verdween uit de duinen. Tussen Duin & Dijk, 18(3), 11–14.