De tengere distel is een zeer zeldzame verschijning en heeft het zwaar. FLORON, Provincie Noord-Holland, Staatbosbeheer en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken samen aan de instandhouding van deze soort.

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

M. Janssen, & J. van Zuidam. (2019). Nieuwe groeiplaatsen voor tengere distel. Tussen Duin & Dijk, 18(3), 15–17.