Hans Vader had niet alleen een grote passie voor vogels, maar ook voor de historie van de Amsterdamse Waterleidingduinen, in het bijzonder de archeologie. Bij een vondst van middeleeuwse oehoebotten kwamen beide passies samen.

, , , , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

H. Vader. (2019). Oehoe ‘nieuw’ voor de Amsterdamse Waterleidingduinen. Archeologische vondsten in de Van Limburg Stirumvallei. Tussen Duin & Dijk, 18(4), 11–14.