De veenmosorchis is sinds 1950 in Nederland zeer sterk achteruitgegaan en staat op de Rode Lijst als ernstig bedreigd. De soort is nu alleen nog te vinden in laagveengebieden zoals het Varkensland. Vanaf 2013 wordt deze populatie door vrijwilligers intensief gemonitord.

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

A. van Dorp. (2020). Veenmosorchissen in Varkensland. Tussen Duin & Dijk, 19(1), 17–19.