Hollands Ankeveen maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Het bestaat uit veengrasland met petgaten. Sinds 2011 worden hier de vlinders gemonitord.

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

A. van Doorn. (2020). Negen jaar vlindermonitoring in Hollands Ankeveen. Tussen Duin & Dijk, 19(4), 7–10.