Na de herinrichting van Zanderrij Cruysbergen bij Bussum hebben zich diverse schrale vegetaties ontwikkeld op de arme, maar kwelrijke bodem. Vooral de kruipwilgvegetaties zijn heel stabiel en soortenrijk.

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

A. van der Heijden. (2020). Kruipwilgvegetaties in Cruysbergen. Tussen Duin & Dijk, 19(4), 11–13.
Free Full Text ( Final Version , 1mb )
Imposed Embargo until:
Sun, January 01 2023 at 00:00 (CET)

Additional Files
DUDI2020019004_cover.jpg Cover Image , 193kb