Na de herinrichting van Zanderrij Cruysbergen bij Bussum hebben zich diverse schrale vegetaties ontwikkeld op de arme, maar kwelrijke bodem. Vooral de kruipwilgvegetaties zijn heel stabiel en soortenrijk.

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

A. van der Heijden. (2020). Kruipwilgvegetaties in Cruysbergen. Tussen Duin & Dijk, 19(4), 11–13.