Met ongeveer 900.000 overwinteraars en doortrekkers is de smient een talrijke verschijning, vooral in Laag-Nederland en langs de grote rivieren.

, , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

T. Damm. (2020). Soortbeschrijving smient Mareca penelope (L., 1758). Tussen Duin & Dijk, 19(5), 5–8.