De smient is in de winter een van de meest talrijke watervogels in Nederland. Bij de jaarlijkse Midwintertelling staat de soort steevast in de top 3 van meest getelde soorten. Dit artikel biedt een overzicht van de belangrijkste resultaten.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

M. Hornman. (2020). Voorkomen van de smient in internationaal perspectief. Tussen Duin & Dijk, 19(5), 9–14.
Free Full Text ( Final Version , 2mb )
Imposed Embargo until:
Sun, January 01 2023 at 00:00 (CET)

Additional Files
DUDI2020019005_cover.jpg Cover Image , 201kb