De smient is in de winter een van de meest talrijke watervogels in Nederland. Bij de jaarlijkse Midwintertelling staat de soort steevast in de top 3 van meest getelde soorten. Dit artikel biedt een overzicht van de belangrijkste resultaten.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

M. Hornman. (2020). Voorkomen van de smient in internationaal perspectief. Tussen Duin & Dijk, 19(5), 9–14.