De smient behoort in de late herfst, de winter en het vroege voorjaar tot de soorten die in grote aantallen op Texel aanwezig zijn.

Free Full Text ( Final Version , 1mb )
Imposed Embargo until:
Sun, January 01 2023 at 00:00 (CET)

Additional Files
DUDI2020019005_cover.jpg Cover Image , 201kb