De smient behoort in de late herfst, de winter en het vroege voorjaar tot de soorten die in grote aantallen op Texel aanwezig zijn.