De Mijzenpolder en Eilandspolder zijn, door de afwisseling van natte graslanden en sloten, gebieden waar grote aantallen smienten in de winter het hele etmaal verblijven.

, , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

H. Fabritius. (2020). Smienten in de Mijzenpolder en Eilandspolder-oost. Tussen Duin & Dijk, 19(5), 17–18.