De Zaanstreek is een belangrijk foerageer- en rustgebied voor de smient. Op basis van veertig jaar tellingen gaan we in op de aantallen en trends.

, , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

K. de Jager, & E. Floris. (2020). Smienten in de Zaanstreek. Tussen Duin & Dijk, 19(5), 21–22.