De Zaanstreek is een belangrijk foerageer- en rustgebied voor de smient. Op basis van veertig jaar tellingen gaan we in op de aantallen en trends.

, , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

K. de Jager, & E. Floris. (2020). Smienten in de Zaanstreek. Tussen Duin & Dijk, 19(5), 21–22.
Free Full Text ( Final Version , 1mb )
Imposed Embargo until:
Sun, January 01 2023 at 00:00 (CET)

Additional Files
DUDI2020019005_cover.jpg Cover Image , 201kb