Smienten die in open landschappen verblijven, hebben verschillende strategieën om te foerageren en energieverlies en de kans op predatie zo klein mogelijk te maken. Kennis van het landschap is daarbij cruciaal.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

D. Tanger, & P. Zomerdijk. (2020). Smienten en het gebruik van het landschap. Tussen Duin & Dijk, 19(5), 29–32.
Free Full Text ( Final Version , 1mb )
Imposed Embargo until:
Sun, January 01 2023 at 00:00 (CET)

Additional Files
DUDI2020019005_cover.jpg Cover Image , 201kb