Smienten die in open landschappen verblijven, hebben verschillende strategieën om te foerageren en energieverlies en de kans op predatie zo klein mogelijk te maken. Kennis van het landschap is daarbij cruciaal.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

D. Tanger, & P. Zomerdijk. (2020). Smienten en het gebruik van het landschap. Tussen Duin & Dijk, 19(5), 29–32.