Smienten besteden in het winterhalfjaar gemiddeld meer tijd aan foerageren dan andere watervogels. Vroege paarvorming heeft veel voordelen.

, , , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

P. Zomerdijk. (2020). Paarvorming, plaatstrouw en groepsdynamiek. Tussen Duin & Dijk, 19(5), 33–36.