In 2018 is gestart met een zenderonderzoek bij smienten. Dit artikel gaat in op de eerste resultaten van dit onderzoek.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

F. Cottaar, E. Kleyheeg, G. Müskens, M. van Toor, & J. Waldenström. (2020). Winterverplaatsingen van gezenderde smienten. Tussen Duin & Dijk, 19(5), 41–42.
Free Full Text ( Final Version , 1mb )
Imposed Embargo until:
Sun, January 01 2023 at 00:00 (CET)

Additional Files
DUDI2020019005_cover.jpg Cover Image , 201kb