In 2018 is gestart met een zenderonderzoek bij smienten. Dit artikel gaat in op de eerste resultaten van dit onderzoek.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

F. Cottaar, E. Kleyheeg, G. Müskens, M. van Toor, & J. Waldenström. (2020). Winterverplaatsingen van gezenderde smienten. Tussen Duin & Dijk, 19(5), 41–42.