Het percentage eerstejaars-smienten dat in Noord-Holland overwintert, wisselt sterk per gebied. De onderzoeksresultaten zeggen weinig over het reproductiesucces van smienten.

, , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

P. Zomerdijk. (2020). Oud-jongtellingen bij smienten. Tussen Duin & Dijk, 19(5), 43–46.
Free Full Text ( Final Version , 1mb )
Imposed Embargo until:
Sun, January 01 2023 at 00:00 (CET)

Additional Files
DUDI2020019005_cover.jpg Cover Image , 201kb