Aan het einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw boden ongeveer twintig groeves t.b.v. de commerciële zand- en grindwinning in Itterbeck-Uelsen een spectaculaire blik in de opbouw van de gelaagdheid en de stand van glaciotektonische structuren in het stuwwallencomplex (Afb. 1). Ook tegenwoordig is het nog steeds mogelijk om sedimenten, fossielen en structuren in actieve groeves in de stuwwallen te bekijken, hoewel in veel mindere mate dan voorheen. De Itterbeck-Uelsen-stuwwallen maken deel uit van de zogenoemde “Rehburger” fase-eindmorenen in Duitsland en zijn ongeveer 150.000 jaar geleden gevormd gedurende het Drente Stadiaal van het Saalien, de zogenaamde “Older Saalian Glaciation” (Ehlers, 1990). Deze tijd staat ook wel bekend als de “voorlaatste ijstijd” in Nederland. Het stuwwallencomplex bestaat uit twee ruggen die loodrecht op elkaar staan (Afb. 2A).