In 1959 vond Freek Rhebergen een bijzonder fossiel; naar zijn eigen zeggen niet te vergelijken met welke vondst dan ook, daarvoor of daarna door hem gedaan (afb. 1). De ontdekking gebeurde nota bene bijna tegenover zijn toenmalige woning aan de Kloosterdijk in Sibculo. Daar bevond zich indertijd de inmiddels spoorloos verdwenen kleine zandgroeve Bolks (Afb. 2). In ieder geval was in het raadselachtige voorwerp een botstructuur herkenbaar. De vinder rubriceerde het dan ook onder het label “Sauriërbot”, nr. S3752, waarbij de “S” staat voor Sibculo.