Een van de eerste dingen die we op school leren is de positie van de continenten met daaromheen de oceanen en binnenzeeën. Het is een vertrouwd beeld. Met een gemiddelde diepte van 3680 meter vormen de oceanen een enorm zoutwaterreservoir waarin maar liefst 97% van al het water op Aarde ligt opgeslagen (Afb. 1). Slechts 3% van het water is aanwezig in de vorm van ijskappen, gletsjers, grondwater, meren en rivieren. In perioden waarin er geen ijskappen zijn – het grootste gedeelte van de aardgeschiedenis – is dat nog minder.