Water is een van de belangrijkste mechanismen voor de opbouw van het landoppervlak. Rivieren transporteren de afbraakproducten van de gebergten naar de lagere delen van de aardkorst en naar zee. Hierdoor zorgen ze voor onder meer de uitbouw van delta’s en de opvulling van bekkens. Daarnaast ontstaan er tal van vormen onder invloed van stromend water, zowel in de rivieren als in zee. In rivieren en ook in zee ontstaan onder invloed van ondermeer de stroming duinen op de bodem.