In het huidige klimaat hebben de twee polen van de aarde één heel duidelijke overeenkomst, ze zijn beide voornamelijk wit, d.w.z. het zonlicht wordt in grote mate gereflecteerd. Er zijn echter ook grote verschillen, de Noordpool is bedekt door zee-ijs, terwijl rond de Zuidpool het continent Antarctica is bedekt door een enorme ijskap van ongeveer 25 miljoen km3 ijs. Daarnaast bevindt zich op Groenland ook nog een ijskap met ongeveer 2,9 miljoen km3 ijs. Beide ijskappen zijn potentiële bronnen van grote variaties in zeespiegelstijging of -daling als het klimaat verandert. Deze twee ijskappen en het zee-ijs zijn ook van groot belang voor de stralingsbalans van de Aarde.