Alle klimaatscenarios, die in de opeenvolgende rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zijn gepubliceerd, wijzen uit dat de voorspelde opwarming in gebieden op hoge breedtegraden tweemaal zo sterk zal zijn als de wereldgemiddelde temperatuurstijging, die geschat wordt op 2-4,5 °C in de periode 2000-2100 (Houghton, 2009). Een toename van de gemiddelde jaartemperatuur zal grote gevolgen hebben voor alle vorst-dooi processen, en de verbreiding van zeeijs, landijs, gletsjers, permafrost, meerijs, rivierijs en sneeuw. Bovendien zal de daarmee gepaard gaande verlenging en opwarming van het groeiseizoen verschuivingen in vegetatiezones van potentieel honderden kilometers in horizontale zin en van honderden meters in hoogteligging tot gevolg hebben.