Over de allereerste oorsprong van het leven op aarde is de wetenschap het nog lang niet eens, en misschien zal dat ook altijd wel zo blijven. Waar geen enkele twijfel over bestaat, is dat water een cruciale rol heeft gespeeld bij het ontstaan en de ontwikkeling van het leven. Zonder (vloeibaar) water zou er geen leven zijn geweest en zonder de voortdurende aanwezigheid van water zou het leven nooit meer dan 3,5 miljard jaar aardgeschiedenis hebben kunnen “overleven”.