De kuststrook van de Noorse provincies Aust-Agder en Telemark, tussen Kristiansand en de Osloslenk (Afb. 2), heeft een rijke mijnbouwtraditie, waarin Nederland een rol speelt. In deel 1 van dit artikel, verschenen in nummer 3 van deze jaargang van Grondboor & Hamer is een historisch en mineralogisch overzicht gegeven van de ijzermijnbouw. In deel 2 gaan we in op de belangrijkste andere ertsen: rutiel, metalen (lood-zink-zilver, koper, nikkel en naar men claimt zelfs goud), fosfaat (apatiet), rutiel en veldspaat (voor de porceleinproductie).