Door de jaren heen heb ik behalve zuidelijke zwerfstenen, fossielen verzameld van Prototaxites (roodalgen?), in grootte variërend van enkele centimeters tot wel 22 cm. Fossielen van Prototaxites bestaan over het algemeen uit grijze tot zwarte kiezel en vertonen veel overeenkomst met versteend hout of lydiet (Afb. 1). De vorm varieert van rond tot ovaal. De ronde vormen lijken veel op boomstammetjes met jaarringen. De ovale vormen daarentegen hebben een zeer onregelmatig patroon in de lengterichting.