Micromounts: kleine (micro) mineralen, zo vastgezet, gemonteerd (mounting), dat ze bekeken kunnen worden. “Een bijzondere tak van sport” noemde de hoofdredacteur van Grondboor & Hamer de micromount-techniek in zijn verzoek er een artikel te wijden. Toch is een verzamelaar van micromounts een normale verzamelaar, net als ieder ander. Hij is gefascineerd door de schoonheid van de kristallen die de aarde voortbrengt, alleen in een ander formaat. De stukjes steen zijn vaak niet groter dan een paar cm2; de kristalletjes variëren van enkele millimeters tot minder dan 0,5 mm (Afb. 1). De verzamelaar van handstukken ziet ter plekke meestal wat hij gevonden heeft, de” micromounter” gaat veel meer op zijn vermoeden af. De loep geeft slechts een vage aanduiding van de aanwezigheid van iets moois. Pas thuis onder de microscoop komt de ware aard van de vondst te voorschijn.