De uitgebreide literatuur over Prototaxites vormt een dynamisch stukje paleontologie; van een onverkwikkelijke woordenstrijd tussen vakbroeders op het einde van de 19e eeuw tot een uitdagend artikel met reactie en tegenreactie aan het begin van de 21e eeuw. Het was (en het is nog steeds) allemaal te doen om de zogenoemde “affi niteit” (= verwantschap) van Prototaxites, met andere woorden: wat was Prototaxites nu eigenlijk? Op die vraag zijn in de loop van meer dan 150 jaar een aantal heel verschillende antwoorden gegeven.