De inkt van het themanummer ‘Fossiele cephalopoden van Nederland’ (Staringia, 13, 2013) was bijkans nog nat, toen een nieuwe interessante vondst van een fossiele inktvis gedaan werd. Dit stuk, een nautilide uit Maasgrind van het grindgat “De Diepeling” bij Castenray-Tienray in Noord-Limburg, had zeer zeker een plaatsje verdiend in dat door de Nederlandse Geologische Vereniging uitgegeven boekwerk. Dat gemis wordt hier nu goedgemaakt door dit exemplaar af te beelden en kort te bespreken.