De plannen om ook in de ondergrond van Nederland schaliegas te gaan winnen, stuiten op tal van bezwaren; vooral ten aanzien van de gevaren met betrekking tot de kwaliteit van grondwater. Aan deze nieuwe vorm van winning van koolwaterstoffen is een eeuwenlange ontwikkeling vooraf gegaan.