Het zijn geen opvallende zwerfstenen - ze lijken krijtrolstenen, zijn met een mes te snijden en licht van gewicht. Langs de klifkusten van Denemarken en oostelijk Duitsland liggen ze hoog op het strand. In Noord-Nederlandse zandzuigerijen vind je ze aan de voet van grindhopen, tussen het bruinkoolhout (waar soms ook barnsteen gevonden wordt), in materiaal aangevoerd door het Baltische Eridanossysteem. Op rolsteenstranden langs de Oostzee tref je ze niet, aangezien ze in de branding vermalen worden. Soms bevat het poreuze kiezelgesteente nog wat kleine fossieltjes, van foraminiferen, bryozoa en fragmentjes echiniden, die aantonen dat het gaat om zwerfstenen van verkiezeld krijtgesteente, afgezet tijdens het late Krijt of het vroege Paleogeen en naderhand ontkalkt. Als zodanig heeft het materiaal nog geen plaatsje in de zwerfsteenliteratuur. Ik gaf het de werknaam “schuimsteen”.