In het voorjaar van 2010 vond ik tijdens een bezoek aan de Piesberg-groeve bij Osnabrück, Duitsland een stamfragment van een paardenstaart met daarop enkele langwerpig-ovale structuren. Die markeringen waren zeker niet alledaags, maar destijds was verdere informatie onvindbaar en zodoende strandde het fossiel als ongeïdentifi ceerd in mijn verzameling. Bij toeval stuitte ik in januari echter op een wetenschappelijk artikel dat licht op de zaak kon werpen. De langwerpig-ovale structuren uit het Carboon blijken te behoren tot de oudst-bekende sporen van endofytische ovipositie, oftewel eilegging in planten, door insecten.